Check Email

इनबॉक्समधील मेल तपासणे

views

01:50
आपण Google या वेब साईटच्या मदतीने स्वतःचा ई-मेल आयडी तयार करण्याची प्रक्रिया प्रात्यक्षिक करून पाहणार आहोत. सर्वप्रथम Internet Explorer हा ब्राउजर ओपन करा. Address बार मध्ये http://wwwwww.google.com या वेब साईटचा Address टाईप करा. आणि Enter की प्रेस करा.