Overview of Computer

Parts of Computer and their Working

views

01:39
ह्या व्हिडिओमध्ये संगणकाच्या विविध भागांची संक्षिप्त माहिती दिली आहे आणि संगणकाची कार्यप्रणाली विस्तृतपणे समजावली आहे.