Mouse Skill

Project 1

views

02:21
माउस हाताळण्याचा सराव करण्यासाठी एक प्रात्यक्षिक प्रकल्प (बस रेखाटणे) ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहून विध्यार्थ्यानी करायचा आहे.