Basic Word Processing

Features of Word Processor

views

02:07
माहितीचे संकलन/संचयन/शाब्दिक माहितीची मांडणी, चुकाविरहित शब्द आणि वाक्य रचना, माहितीची छापील प्रत ही वर्ड प्रोसेसरची वैशिष्टये ह्या व्हिडिओमध्ये मांडण्यात आलेली आहेत.