Slide Making

Features of Power Point

views

03:12
ज्या प्रकारची माहिती असते त्यानुसार सादरीकरणाचे आराखडे तसेच सादरीकरणाची वेळ ठरविणे अशी वैशिष्टये थोडक्यात ह्या व्हिडिओमध्ये सांगण्यात आली आहेत.