लहान - मोठा

प्रस्तावना लहान – मोठा

views

3:49
मुलांनो, आपण लहान आणि मोठा हे शिकणार आहोत. वस्तूच्या आकारावरून आपण कोणती वस्तू लहान आहे व कोणती वस्तू मोठी आहे हे आपण पाहणार आहोत.