मागे - पुढे

प्रस्तावना मागे-पुढे

views

4:17
या पाठात पुढे आणि मागे याची माहिती घेणार आहोत. कोणती वस्तू कोणाच्या पुढे आहे किंवा मागे आहे हे शिकणार आहोत.