४ ची ओळख व लेखन

प्रस्तावना ४ ची ओळख व लेखन

views

3:33
४ ची ओळख व लेखन : आज आपण “४” या अंकाची ओळख करून घेऊया. शि : मुलांनो सांगा बरं, मोटारगाडीला किती चाके असतात? वि : बाई, चार चाके असतात. शि : बरोबर. आणि खुर्चीला किती पाय असतात? वि : खुर्चीला चार पाय असतात. शि : छान, सांगा पाहू टेबलाला किती पाय असतात? वि : बाई, टेबलाला पण चारच पाय असतात शि : अगदी बरोबर! शि : मुलांनो, आता माझ्या नंतर म्हणा, तीन आणि एक चार वि : तीन आणि एक चार. शि: शाब्बास म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना आता चार म्हणजे नेमके किती हे पक्के कळले आहे. चला तर मग आता आपण ४ या अंकाचे लेखन कसे करायचे ते पाहू. शि: हे पहा इथे ठिपक्यांच्या मदतीने ४ या अंकाचा आकार काढला आहे. प्रथम आपण या आकारावरून पेन्सिल फिरवून सराव करू. आणि नंतर स्वतंत्रपणे ४ हा अंक काढू.