जड – हलका

प्रस्तावना जड – हलका

views

4:30
वजनाने जास्त असणाऱ्याला जड तर वजनाने कमी असणाऱ्याला हलका म्हणतात. चला तर मग जड-हलका म्हणजे काय ते पाहू.