सप्ताहाचे वार

प्रस्तावना सप्ताहाचे वार

views

4:16
सप्ताहाच्या वाराविषयी जाणून घेऊ. सप्ताह मध्ये किती वार येतात. कोणत्या वारानंतर कोणता वार येतो हे पाहणार आहोत.