चला माहिती वाचून काय समजते ते पाहू

प्रस्तावना चला माहिती वाचून काय समजते ते पाहू

views

2:01
चला मोजूया याविषयी जाणून घेऊ. त्यामध्ये वस्तू किती आहेत, वस्तूची लांबी किती आहे अशा अनेक प्रकारचे मोजमाप आपण या पाठात करणार आहोत.