कालमापन

घडयाळ वाचन

views

4:33
सव्वा, साडे, पावणे हे कसे ओळखायचे ते पाहू. घड्याळा मध्ये किती वाजले तसेच तास काटा मिनिट काटा यांचे स्थान यांचे निरीक्षण करणे.