आहाराची पौष्टिकता

प्रस्तावना

views

3:58
आपण दिवसातून दोन वेळा जेवतो. आपल्या जेवणात रोज विविध प्रकारचे पदार्थ असतात. त्या पदार्थांना वेगवेगळ्या प्रकारची चव असते. उदा. आंबट, तिखट, खारट, गोड, तुरट यांसारख्या चवीचे पदार्थ असतात. आपण खातो त्या पदार्थांतून आपल्याला आपली अनेक कामे करण्यासाठी ऊर्जा प्राप्त होत असते. परंतु आपण जे पदार्थ खातो ते सर्वच ऊर्जा देणारे म्हणजेच पौष्टिक असतील असे नाही. यांतील काही पदार्थात कमी, तर काहीत जास्त पौष्टिकता असते. त्याचीच माहिती आपण या पाठात घेणार आहोत.