चित्रालेख

प्रस्तावना

views

5:08
आज आपण चित्रालेख म्हणजे काय ते समजून घेऊ. आपल्या परिसरातील विविध घटकांचे किंवा वस्तूंचे आपण वर्णन करत असतो. जसे परिसरात असलेली झाडे, फुले, वर्गातील मुला-मुलींची संख्या, विविध पुस्तके यांची माहिती दाखविण्यासाठी आपण काही चिन्हांचा किंवा चित्रांचा वापर करत असतो.