स्तंभालेख

प्रस्तावना

views

4:5
जेव्हा दिलेली संख्यात्मक माहिती आलेख कागदावर स्तंभाच्या रुपात दाखवतात तेव्हा त्या स्तंभांना स्तंभालेख असे म्हणतात.