धार्मिक समन्वय

प्रस्तावना

views

4:01
आपल्या भारतामध्ये अनेक जातींचे, वंशांचे, धर्मांचे आणि अनेक भाषा बोलणारे लोक राहतात. म्हणजे भारतात विविधता आढळून येते आणि हीच विविधता भारतीय समाजाचे वैशिष्टय आहे.