उत्क्रांती

उत्क्रांतीची संकल्पना

views

2:46
उत्क्रांती म्हणजे सतत आणि संथ गतीने होणारा बदल होय. म्हणजेच हळूहळू क्रमश: होत जाणारा बदल. एकदम, अचानक होणाऱ्या बदलला ‘क्रांती’ असे म्हणतात,