गुणाकार: भाग २

तीन अंकी संख्येला एक अंकी संख्येने गुणणे

views

4:01
आपण गुणाकाराची लॅटीस पद्धत शिकलो आहोत. त्याचबरोबर एक अंकी संख्येने गुणायची उदाहरणेही केली आहेत. आज आपण गुणाकाराविषयी आणखी काही जाणून घेवूया.