म.सा.वि आणि ल.सा.वि

विभाजक ओळख

views

3:55
दिलेल्या वस्तूंची विद्यार्थ्यांनासमान वाटणी करण्यासाठी आपल्याला वस्तूंच्या संख्येला विद्यार्थ्यांच्या संख्येने भागावे लागते.