कार्य आणि ऊर्जा

पवनऊर्जा

views

2:54
पवन म्हणजे वायू आणि पवन उर्जा म्हणजे वायू पासून तयार केलेल्या उर्जेला पवन उर्जा असे म्हणतात. याचे एक उत्तम उदा. म्हणजे पवनचक्की होय. वाऱ्यामुळे पवनचक्कीची पाती फिरतात व त्यापासून विद्युत उर्जा तयार होते.