वनस्पतींचे वर्गीकरण

प्रस्तावना, सृष्टी

views

3:38
आपल्या आजूबाजूला आपण अनेक वनस्पती पाहत असतो. त्या वनस्पतींचे आकार, उंची, रंग यांची काही वैशिष्ट्ये असतात.