शाब्दिक उदाहरणे बेरीज,वजाबाकी

प्रस्तावना

views

3:56
बेरीज आणि वजाबाकीची थोडी शाब्दिक उदाहरणांची उजळणी करूयात. बेरजेमध्ये संख्या एकमेकांत मिसळतात तर वजाबाकी मध्ये मोठ्या संख्येमधून छोटी संख्या वजा करतात.