अंकगणिती श्रेढी

सोडवलेली उदाहरणे

views

4:19
पहिले पद a व सामान्य फरक ɗ खाली दिले आहेत त्यावरून आपण पहिली चार पदे काढू व अंकगणिती श्रेढी लिहूया. पहिला a आणि d च्या किंमती दिल्या आहेत. t1 ची किमत दिली आहे त्या वरून आपल्याला t2 ते t4 च्या अंकगणिती श्रेढी काढूया.