अंकगणिती श्रेढी

उदाहरण 3. पहिल्या n विषम नैसर्गिक संख्याची बेरीज करा

views

3:05
अजून एक उदाहरण सोडवून पाहूया. उदा. 3. पहिल्या n विषम नैसर्गिक संख्याची बेरीज करा. पहिल्या n विषम नैसर्गिक संख्या ...1,3,5,7------- (2n-1) आहे. येथे a = t1 =1 व tn = (2n-1) आणि d=2 म्हणजेच साधारण फरक आहे. आता हे गणित तीन पद्धतीने सोड्वू या.