गुणाकार व भागाकार

गुणाकार

views

3:14
जर एकावरून अनेकांची किंमत काढायची असेल तर आपल्याला गुणाकार ही क्रिया करावी लागते हे झाले गुणाकाराचे. गुणाकाराच्या विरुद्ध क्रिया म्हणजे भागाकार.भागाकार क्रियेमध्ये भाज्य , भाजक, भागाकार आणि बाकी असते. भागाकाराचे चिन्ह ÷ किंवा ͻ͞ या रुपात लिहितात.