स्वराज्याचा राज्यकारभार

प्रस्तावना

views

4:36
महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना केली, स्वत:चा राज्याभिषेक करवून घेतला. राज्यभिषेकानंतर सुमारे तीन वर्षात त्यांनी दक्षिणेची मोहीम हाती घेतली.