द्रव्यांचे संघटन

प्रस्तावना

views

5:49
जे आपण पाहू शकतो व ज्याची आपल्याला अनुभूती घेता येते त्याला किंवा वस्तू ज्यापासून तयार होते त्याला पदार्थ असे म्हणतात. पदार्थालाच शास्त्रीय परिभाषेत द्रव्य असे म्हणतात. आपल्या रोजच्या जीवनांत अनेक वस्तूंना आपण स्पर्श करतो. डोळ्यांनी पाहतो. तसेच त्या वस्तूंची नावे आपण सांगू शकतो. अशाच पदार्थांना आपण द्रव्य असे म्हणतो. स्थायू, द्रव आणि वायू ह्या द्रव्याच्या तीन अवस्था आहेत.बर्फ हा स्थायू आहे, पाणी हे द्रव आहे आणि वाफ ही वायू अवस्था आहे.द्रव्याच्या लहानात लहान कणांना अणू असे म्हणतात. द्रव्यांचे मूलद्रव्य, संयुग व मिश्रण असे प्रकार आहेत.