अवकाश मोहिमा

प्रस्तावना

views

04:07
आकाश व अवकाश हे शब्द आपण नेहमीच ऐकतो. मंगळयान अवकाशात सोडले म्हणजे नेमके काय झाले? विमान आकाशातून जाते. तर मंगळयान, उपग्रह हे अवकाशात कसे, सोडले जाते? ते आपण पाहूया. सर्वप्रथम आपण आकाश आणि अवकाश यातील फरक काय हे समजून घेऊ. पृथ्वीसभोवतालचे वातावरण व नुसत्या डोळ्यांनी दिसणारा भाग म्हणजे आकाश होय. तसेच अवघ्या विश्वातील सर्व घटक ज्या अमर्याद न संपणाऱ्या विस्तारात फिरतात अशी अनंत, अथांग पोकळी म्हणजे अवकाश होय. आता थोडे आठवून सांगा: सौरमंडलातील विविध घटक कोणते?