गतीचे नियम

वस्तूची गती

views

3:33
वस्तू एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर जात असताना त्या वस्तूचा स्थान बदल होतो. वस्तूच्या हालचालीलाच गती असे म्हणतात.